רטרו כוכבי הלכת של 2021-2022

נסיגות כוכב מרקורי

 מרקורי בתאומים מ: 29.5.2021 עד (מתיישר) 22.6.2021נסיגת

נסיגת מרקורי במאזניים מ: 27.9.2021 עד (מתיישר) 18.10.2021

נסיגת מרקורי בדלי מ: 14.1.2022 עד (מתיישר) 4.2.2022

מרקורי בנסיגה בתאומים מ: 10.5.2022עד (מתיישר) 2.6.2022

נסיגת מרקורי במאזניים מ: 10.9.2022 עד (מתיישר) 1.10.2022

נסיגת מרקורי במזל גדי מ: 29.12.2022 עד (מתיישר) 17.1.2023


ונוס (נוגה) בנסיגה

בנסיגה בגדי החל מ: 19.12.2021 ועד ל- 28.1.2022


 מרס

בנסיגה בתאומים מ: 30.10.2022 עד 12.01.2023


יופיטר

 2021

יופיטר עובר למזל דלי מ: 19.12.2020 ועד ל- 13.05.2021

יופיטר בנסיגה בין ה: 18.10-20.6.21

יופיטר חזר למזל דלי ב-29.07.21

וממשיך את נסיגתו בדלי עד ל-18.10.21

יופיטר חוזר למזל דגים ב: 29.12.2021

2022

יופיטר עובר למזל טלה ב: 11.5.2022

יופיטר מתחיל נסיגה בטלה בין ה: 28.7.2022 עד 23.11.2022


שבתאי

2021

שבתאי עובר למזל דלי ב: 18.12.2020 

נסיגה בדלי - בין 23.5.2021 עד 11.10.2021

2022

בין ה: 5.6.2022 עד ה: 23.10.2022


אורנוס - נסיגות

אורנוס מתחיל את נסיגתו בשור בין 19.08.2021 עד 18.01.2022

ובין 24.08.2022 עד 22.01.2023


נפטון

נפטון מתחיל נסיגה ב- 25.06.2021 עד 01.12.2021

נפטון מתחיל נסיגה ב- 27.06.2022 עד 03.12.2022


פלוטו בנסיגה

פלוטו מתחיל נסיגה ב- 27.04.2021 ועד ל- 06.10.2021

פלוטו מתחיל נסיגה 29.04.2022 ועד ל- 08.10.2022